/ iStock/Getty Images
28 души ще бъдат наети по проект "Патронажна грижа +“ в Монтана, а безвъзмездната финансова помощ е малко над 851 хиляди лева.

Те ще бъдат разпределени като помощен персонал в 17-те социални услуги, които предоставя общината, на 8-часов работен ден за срок от 12 месеца.

Така ще бъде осигурена допълнителна подкрепа за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и за адаптиране на социалните услуги за превенция на COVID-19.

Нови мерки срещу COVID-19 влязоха в сила в Монтанско, ето какви са те

Проектът е продължение на предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания. В него са включени 612 лица, а служители на доставчици на социални услуги са 159.

Потребители на социални услуги, деца, младежи и възрастни са 312 лица-хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се самообслужват, над 54 г., други уязвими групи, включително поставени под карантина заради COVID-19, рисковите групи за заразяване с COVID-19 са 141 лица.
 
БТА