/ iStock/Getty Images
Държавната агенция за закрила на детето се самосезира от публикации и репортажи в национални и местни медии за трагичен инцидент с дете от Берковица.

Незабавно е събрана информация за случая, като са проведени телефонни разговори с представители на отдела за закрила на детето в Дирекция „Социално подпомагане“ – Берковица, орган за закрила на детето на местно ниво.

Установено е, че 9-годишното дете е починало, след като е ударено от отрязано дърво от баща му. Момчето е най-малкото дете, родено в семейството, в което има две по-големи сестри.

Отрязано дърво уби 9-годишно момченце

Незабавно са предприети действия по оказване на подкрепа на родителите от страна на социални работници, както и е проучена необходимостта от оказване на същата и на съучениците на починалото дете и на другите две деца, отглеждани в семейството.

От проведените разговори с класен ръководител на починалото дете и директор на Трето основно училище "Иван Вазов"-Берковица, в което се е обучавало момчето, е получена информация, че не всички родители на съучениците на починалото дете са били уведомени за инцидента.

Обсъдена е необходимостта от оказване на помощ на децата от класовете на други две деца от семейството, с цел правилно приемане на инцидента и недопускане на допълнителни кризи и рискове за тях. Установено е, че родителите също се нуждаят от психологическа подкрепа, както и двете по-големи деца в семейството.

С цел подкрепа на децата, родителите, съучениците на трагично загиналото дете, както и на педагогическите специалисти в училището, ДАЗД организира предоставяне на кризисна интервенция по случая за плавно приемане и преодоляване на травмата от смъртта на детето.

Ангажиран е специалист от екипа експертни психолози към Държавната агенция за закрила на детето, с богат опит и практика, който от 2 септември е на място в Берковица и е започнал специализирана работа първоначално със семейството, а впоследствие и с останалите деца и педагози, които са заявили необходимост от подкрепа.

Държавната агенция за закрила на детето продължава да координира процеса по оказване на психологическа помощ на засегнатите деца, родители и учители, както и по отношение на планиране на дългосрочни мерки за подкрепа на другите две деца в семейство.
БГНЕС