/ iStock/Getty Images
Приходите на Община Ловеч са с над 1,3 милиона лева по-малко от началото на годината в сравнение със същия период на 2019 г. Причината е кризата с COVID-19, въведеното извънредно положение и наложените ограничения, съобщи кметът на общината Корнелия Маринова.

Детската кухня към Община Ловеч възобновява работа си

По думите й, постъпленията от имуществените данъци са със 17 процента по-малко, което е близо 400 хиляди лева, спрямо първите четири месеца на миналата година. По отношение на неданъчните приходи сумата е още по-голяма - 917 хиляди лева.

"На практика това означава, че сме изпълнили 31 процента от заложеното по план, при 42,5 процента за същия период на миналата година", добави кметът. Тя посочи още, че не могат да се генерират например приходи от туризма, който за Ловеч е важен отрасъл. От друга страна, са предвидени мерки за облекчаване ситуацията на бизнеса.

Одобриха три проекта на община Ловеч в кампанията „За чиста околна среда“

По думите на Маринова, засега не се предвижда съкращаване на служители от администрацията, но се обмисля оптимизиране на числеността на тези, които придобиват право за пенсиониране. На тяхно място няма да бъдат назначавани нови лица.

Кметът на Ловеч каза още, че за компенсиране на намалелите приходи ща се наложи тегленето на кредит. "Ситуацията налага да се потърси такъв допълнителен ресурс. Сумата, която ще бъде необходима, за да покрие дейностите на Общината, ще е около 2 милиона лева", заяви Корнелия Маринова и добави, че се предвижда и актуализация на общинския бюджет.
БТА