/ iStock/Getty Images
Областният управител на Ловеч Светослав Славчев поиска от изпълнителния директор на „ВиК“ АД обяснение защо не е бил уведомен за стократно завишените концентрации на общ азот и амониев азот в отпадните води на предприятието „Мелта 90“ в началото на октомври, след оповестени от народния представител Николай Нанков данни за сериозното замърсяване, съобщиха от Областна администрация.

Източват от хладилната инсталация амоняка, който замърсяваше квартал в Ловеч

На 28 ноември на пресконференция народният представител от ГЕРБ-СДС от Ловешка област Николай Нанков заяви, че ще подаде сигнал в Районната прокуратура в относно завишената концентрация на общ азот и амониев азот в канализационните води в града.

Данните са от извънредно пробонабиране на отпадъчни води от главната ревизионна шахта на „Мелта 90“ АД в деня, в който от хладилната му инсталация по разпореждане на прокуратурата принудително бяха източени около два тона амоняк.

Светослав Славчев е изискал от „ВиК-Ловеч“ и всички протоколи от извършени проби от май т. г. насам. В Oбластната администрация има входиран един - от средата на юни т. г.

Тогава след изследване на отпадъчните води, зауствани от „Мелта-90“ в канализационната система на гrada, от ВиК уведомяват, че пристъпват към прекратяване водоснабдяването на предприятието заради констатирано залпово изхвърляне на замърсителни вещества с установени стойности за амониев азот 10 000 mg/dm³ при норма 22 - превишение почти 455 пъти и за общ азот - 26 448 mg/dm³ при норма 30 - превишение повече от 880 пъти.

Прокуратурата в Ловеч се самосезира заради теча на амоняк в града

В поискана от областния управител справка от 10 октомври от ВиК посочват, че за нарушение на договора между тях и „Мелта-90“ за отвеждане на производствени отпадъчни води чрез канализационната система на град Ловеч и пречистването им от пречиствателната станция за отпадъчни води на предприятието замърсител през юни са наложили неустойка в размер на 15 хиляди лева.

По санкцията към 10 октомври са заплатени само 2 хиляди лева. От Областната администрация посочват още, че с постановление Министерският съвет е одобрил трансфер по бюджета на Общината в размер на 33 600 лева.

Те са за разплащане на извършени непредвидени разходи по преодоляване на възникнала аварийна ситуация и спиране експлоатацията на съоръжения с повишена опасност в „Мелта-90“ АД.
БТА