/ iStock/Getty Images
По експертна оценка на старите си работни места отпреди COVID-19 кризата са се върнали между 25 и 50 процента от безработните в Ловешка област, съобщават от Регионалната служба по заетостта в Ловеч.

ОИЦ-Ловеч организира "Дни на отворените врати" в подкрепа на бизнеса

През юни започналите работа в региона са 870. В сравнение с юни 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 63.2 процента. Най-много започнали работа се отчитат в сектора на хотелиерството и ресторантьорството - 25.1% от всички, следвани от преработващата промишленост - 20.6%.

В бюрата по труда в Ловешка област са регистрирани 6877 безработни, като спрямо май те са с 615 по-малко, или спадът е от 8.2%. В същото време увеличението спрямо юни 2019 г. е с 42.6% или, с 2054 човека.

Правят проучване сред гражданите във връзка с присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление

Равнището на регистрирана безработица в Ловешка област през юни е 12.3% - с 3.7 процентни пункта повече в сравнение с година по-рано. Най-ниска е безработицата в общините Троян и Ловеч - съответно 8 на сто и 8.2 на сто. Най-висока е безработицата в общините Угърчин - 29.7%, и Ябланица - 27.3%. 
БТА