/ ThinkStock/Getty Images
Областен информационен център - ОИЦ в Ловеч организира "Дни на отворените врати" в подкрепа на бизнеса от региона за преодоляване на последиците от пандемията COVID -19.

Правят проучване сред гражданите във връзка с присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление

"Планират се и осем открити приемни в общините от областта, на които всеки заинтересован гражданин, земеделски производител и бенефициент по проекти може да получи информация относно възможности за европейско финансиране", съобщи експертът Росица Кривирадева.

По процедурата на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - ОПИК за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, насочена към микро и малки предприятия в национален мащаб са подадени 27 623 проектни предложения, на обща стойност над 225 милиона лева. Вече са проведени шест оценителни сесии от по хиляда проектни предложения всяка, от които са одобрени за финансиране 4924 проекта за над 41 милиона лева.

За област Ловеч са сключени общо 13 договора, на обща стойност 122 хиляди лева. Кривирадева посочи, че одобрените проекти получават до 10 хиляди лева, които трябва да се реализират за три месеца. До един месец след приключване трябва да се подаде финален отчет за какво са използвали тези пари.

Община Ловеч ще се побратими с град Требине, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

"Могат да дойдат при нас да питат за какво се допуска да изхарчат парите и най-вече как да ги отчитат в системата, защото всичко се отчита електронно"
, каза още експертът. Мариана Бандрова от ОИЦ добави, че до 24 август е срокът за кандидатстване за подпомагане на средни предприятия.

"Финансовият ресурс по тази процедура е 200 милиона лева. На 100 процента е безвъзмездната финансова помощ, като минималната стойност на проект е 30 хиляди лева, а максималната - 150 хиляди лева, но не повече от 5 на сто от оборота за 2019 г. Всяко едно средно предприятие може да кандидатства по тази процедура", заяви експертът.
БТА