/ Община Ловеч
Община Ловеч отправя покана към гражданите за включване в анкетно проучване във връзка с участие в Петата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво, съобщиха от Общината

Община Ловеч ще се побратими с град Требине, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Целта е да се стимулират действия на национално и местно ниво за постоянно подобряване на местното управление в съответствие с 12-те принципа за добро демократично управление и поставяне на гражданите в центъра на всички демократични институции и процеси.

Стратегията е приета от България и се прилага успешно в продължение на повече от дванадесет години, в партньорство между Националното сдружение на общините в Република България и централната власт, като водеща роля има Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Приходите на Община Ловеч са с 1,3 милиона по-малко в сравнение с 2019 г.

Европейският етикет за иновации и добро управление е сертификат за цялостно качество на управлението в общините, с валидност две години. Част от процедурата за присъждането му включва анкетни проучвания сред гражданите и общинските съветници в общините - кандидати, извършени от независими експерти.

Община Ловеч публикува линк към въпросника за електронно попълване, за да се предостави възможност по-голяма група граждани да изразят своето мнение за прилагането на 12-те принципа за добро управление.

В проучването желаещите могат да се включат до 6 август на адрес: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020.