/ Областна администрация-Ловеч
Готова е областната здравна карта на Ловеч, съобщиха от Областна администрация.

Документът е разработен от комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването. Неин председател е областният управител Виктор Стойчев.

На проведено заседание комисията обсъди и прие предложения от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) проект на здравна карта, изготвен след предоставени становища от членовете на комисията и на база утвърдена от здравния министър методика.

Започна работата по изготвяне на областната аптечна карта в Ловешко

Участваха още представители на Районната здравноосигурителна каса, на съсловните организации и на общините, с изключение на община Ловеч.

С картата е определена нуждата на териториално ниво от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи, като е определен техният минимален брой в извънболничната медицинска помощ по специалности.

Определен е и броят легла за болнична помощ. Това е направено след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения с изискванията на Закона за лечебните заведения, както и след анализ на здравно-демографската характеристика на областта и състоянието и тенденциите в развитието на здравеопазването.

Определен е нужният брой общопрактикуващи лекари - 80, и 120 стоматолози. Заложените специалисти по здравни грижи са 146.

Лекарите в специализираната извънболнична помощ по видове специалности - клинични и диагностични, са 192-ма. Общо планираните болнични легла за областта са 592 - 15 физиотерапевтични, 37 акушеро-гинекологични, 88 педиатрични, 100 хирургични, 323 терапевтични, 13 интензивни и 16 за дългосрочна грижа - продължително лечение и палиативни грижи.

Предложението за областната здравна карта ще бъде изпратено на 29 септември на министъра на здравеопазването, съпътствано с аргументация за защита на определените параметри.