Всички фирми, проверени от РИОСВ, са платили таксите за опаковки
Всички фирми, проверени от РИОСВ, са платили таксите за опаковки / netinfo
Всички проверени от регионалната екоинспекция 81 фирми са платили дължимата от тях такса за опаковки. Проверките са извършени от началото на годината. 76 на сто от фирмите не членуват към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки. 19 от проверените физически и юридически лица имат сключен договор с една от шестте лицензирани организации.

Ако договорът е бил сключен през настоящата година, фирмата следва да плати задължителната продуктова такса за периода от влизане в сила на Наредбата за опаковки и отпадъците от тях със задна дата на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. 8 545 лева от неплатени такси са постъпили в предприятието от началото на годината, след проверки на РИОСВ – Хасково.

Сред проверените производители и вносители на опакована продукция в Хасковска и Кърджалийска области са предимно шивашки фирми, вносители на прежда и трикотажни стоки. Проверени са и производители на хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, хидравлични и пневматични изделия.