В РИОКОЗ се проведе семинар поТГС  между Гърция и България за опасността от пренос на заразни заболявания
В РИОКОЗ се проведе семинар поТГС между Гърция и България за опасността от пренос на заразни заболявания / netinfo

По линия на трансграничното сътрудничество – INTERREG IIIA/ PHARE CBC ELLADA – BULGARIA в Дома на здравето в РИОКОЗ се проведе българо-гръцки семинар за мониторинг и изследване на заразните болести и опазването на общественото здраве. От гръцка страна темите на основните презентации бяха свързани с информационните и превантивни мерки, насочени към емигрантите и служителите от граничните служби в Гърция и България, свързани с опасността от пренос на заразни болести. Представиха ги Антония Бабали – директор на Регионален отдел “Обществено здраве” – Комотини и д-р Костас Вафиалис – директор на болница в Димотика и председател на административния съвет на болницата. РИОКОЗ се представи с презентацията на директора на Дирекция “Надзор на заразните болести” д-р Димитър Аргиров на тема: “Здравна и епидемиологична карта на трансграничен район “Област Кърджали” – Република България”.

Семинарът се осъществи с партньорството на Община Кърджали. В него участваха лекари и здравни инспектори от РИОКОЗ, лекари и медицински специалисти от МБАЛ ”Д-р Ат.Дафовски” и специалисти от здравния отдел на Община Кърджали.

Семинарът бе ръководен от директора на РИОКОЗ д-р Жени Стайкова дм и Василис Лепидас – представител на Изпълнителната агенция “Европейски проекти” на Регион Източна Македония и Тракия в Гърция. И двамата подчертаха, че междуграничното сътрудничество в опазване на общественото здраве е от голямо значение, поради което осъществяването на нови проекти ще бъде приоритет.