С нов център се сдобиха кърджалийци
С нов център се сдобиха кърджалийци / netinfo
В корпус №3 на РИОКОЗ д-р Нана Николова – гл. експерт в МЗ и директорът на инспекцията д-р Жени Стайкова прерязаха лентата на Център за профилактика на социално значимите заболявания. Изграждането на Центъра е в интерес на здравето на всички граждани, желаещи да водят здравословен начин на живот. Той ще предлага допълнителни и безплатни здравни социални грижи и разполага с кабинети по диетология, ендокринология и кинезитерапия. Водещи лекари специалисти ще дават консултации и ще предлагат на посещаващите го индивидуален хранителен и двигателен режим за подобряване на здравословното им състояние.
Центърът е изграден в рамките на проект «Заедно можем да подобрим живота си» по линия на СИФ на МТСП. Изпълнител на проекта е Сдружение «Обществена коалиция за здраве»- Кърджали.