Регулираха нивото на серния диоксид
Регулираха нивото на серния диоксид / netinfo

След отчетените в четири последователни часа превишения на средночасовата норма за серен доксид в атмосферния въздух в град Кърджали от автоматичната измервателна станция в града в 15.00 часа стойностите по този показател са в норма. Регистрираната концентрация в този час е 62,8 микрограма на кубичен метър въздух.

Източник на замърсяването по този показател е „ОЦК” АД, град Кърджали.

Рязкото понижаване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух се дължи на предприетите от завода мерки за намаляване на производствените мощности след даденото от РИОСВ – Хасково предписание.

Експертите продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители от пункта за мониторинг в град Кърджали.