Проверяват образователния статус на хората в Кърджалийско
Проверяват образователния статус на хората в Кърджалийско / netinfo

Служителите на Териториално статистическо бюро в Кърджали, ще проведат анкетата в 66, случайно подбрани, домакинства  от областта в рамките на националното изселдаване на образованието и обучението на населението на възраст от 18 до 64 години.  36 от домакинствата, които ще участват в анкетата са в селата Жинзифово, Сливарка, Припек, Минзухар, Бенковси и Първица, а останалите 30 - в градовете Кърджали, Момчилград и Джебел, уточняват от ТСБ.

Ще бъдат анкетирани всички членове на домакинствата, които са на възраст от 18 до 64 г., постоянно живеещи на съответния адрес, както и чуждите граждани, които живеят в страната повече от една година. Лицата ще отговарят на голям брой въпроси, касаещи едногодишен период и групирани в няколко тематични раздела.

Целта на изследването е да установи степента на участие на хората в активна трудова възраст в учебни дейности. Друга задача на проучването е да събере информация за пречките, с които се сблъскват хората, имащи желание да се образоват и обучават, както и за степента им на  участието в обществени и културни мероприятия, ползването на чужди езици, отношението към образованието, обучението и т.н.