/ netinfo
Община Кърджали ще внесе в Министерството на икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на 22 микроязовира, които от публична общинска да станат публична държавна собственост. Това решиха общинските съветници на своето поредно заседание.

Микроязовирите се намират в землищата на селата Бели пласт, Божак, Крушевска, Чеганци, Висока поляна, Жинзифово, Зимзелен, Сипей, Калоянци, Конево, Кърджали, Кьосево, Миладиново, Рудина, Мъдрец, Охлювец, Рани лист, Соколяне, Ястреб и Черешица. Всичките са публична общинска собствено.

Три са номинациите за почетен гражданин на Кърджали

С най-голяма площ са водоемите в землищата на Висока поляна - 67 584 кв. м, Жинзифово - 41 655 кв. м, Кърджали – 32 580 кв. м, Охлювец - 25 453 кв. м, Ястреб - 20 904 кв. метра и Чеганци - 20 053 кв. м.

По време на сесията стана ясно, че в момента на територията на Община Кърджали са регистрирани и отговарящи на изискванията за прехвърляне на държавата около 300 язовира.

Създадено е държавно предприятие, което ще стопанисва язовирите държавна собственост и ще възлага и извършва ремонти на язовирите, прехвърлени й от общините.