Над 1 млн. лева отпуснаха за Кърджалийско за разкриване на 236 работни места

Постоянната комисия по заетост в Кърджали разпредели над милион лева за разкриване на нови работни места
Постоянната комисия по заетост в Кърджали разпредели над милион лева за разкриване на нови работни места
1 023 398 лева за разкриване на 236 работни места в област Кърджали по схемата "Обучение и заетост на младите хора" разпредели Постоянната комисия по заетост, ръководена от областния управител Начо Ковачев, съобщиха от пресцентъра на областната администрация.
 
Размерът на средствата е определен на квотен принцип между областите в страната на базата на три основни критерия: средномесечно равнище на безработица, средномесечен брой регистрирани безработни до 29 г. и брой заявени потребности.
 
Средномесечното равнище на безработица в област Кърджали е 13,1%, средномесечният брой регистрирани безработни до 29 г. е 770, а заявените потребности - 307. Постъпилите заявки от работодатели по схемата "Обучение и заетост на младите хора" са общо 121. След предварителен оглед и оценка с помощта на предварително обявена методика за подбор, Комисията предлага за финансиране 88 от тях.
 
Заявките са от общини, общински предприятия и фирми от реалния сектор. Приоритетно програмата подкрепя младежи до 29 г. с основно и по-ниско образование и с продължителна регистрация в Бюрата по труда. Ще бъдат ангажирани и 90 наставници. Заетостта е в рамките на 6 месеца.
 
На заседанието на Комисията бе приет и доклад за изпълнение на Регионалната програма за заетост на област Кърджали за предходната 2016 г. Тя се реализира в периода 17 октомври 2016 г. - 31 март 2017 г., като по нея са  сключени общо 20 договора с 12 работодатели за 85 работни места.
 
Осигурена е субсидирана заетост на 58 работни места за пет месеца и на 27 работни места за 5,5 месеца. В дейностите по програмата са включени общо 86 безработни лица или работните места по програмата са  усвоени на 100%. Изразходваните средства са в размер на 223 118,85 лв.