Мерки срещу Нюкясълската болест по птиците
Мерки срещу Нюкясълската болест по птиците / netinfo

За ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест по птиците, констатирана в с. Водач, община Черноочене, област Кърджали областният управител разпореди със заповед следните мерки:

1. Да се убият принудително и загробят всички болни и отглеждани птици в огнището на с. Водач, където е констатирано заболяването.                                                

2. Да се унищожат всички птичи продукти, добити в засегнатите дворове.

3. Да се извършат няколкократни дезинфекции на помещенията за птици, на дворовете и улиците пред тях.

 

Със заповедта на областния управител се забранява:

1. Търговията и предвижването на живи птици и продукти от тях в и от селищата, попадащи в карантинната зона, определена със заповед на генералния директор на НВМС.

2. Пазарите на живи птици на територията на Област Кърджали.

3. Провеждането на изложби на птици на територията на Област Кърджали.

 

Директорът на РВМС - Кърджали да:

1. Организира извършване на преброяване, регистрация и клинични прегледи на птиците, отглеждани в селищата, разположени в карантинните зони, резултатите от които да се документират.

2. Организира извършване на периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите селища на територията на Област Кърджали.

3. Организира извършване на проверка за въвеждане на мерките за биосигурност в птицевъдните обекти на територията на Област Кърджали. На собствениците на обектите, които не са въвели мерките за биосигурност да бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение.

4. Уведомява незабавно Централното управление на НВМС - Дирекция „Здравеопазване на животните”, при промени в здравословното състояние на птиците, отглеждани в Област Кърджали.

5. Представя ежеседмично в Дирекция „Здравеопазване на животните” при Централно управление на НВМС доклад за изпълнението на мерките, посочени в тази заповед.

 

Директорът на ОД на МВР- Кърджали да осигури условия за оказване на необходимото съдействие при прилагане на противоепидемичните мерки за недопускане на транспортиране на птици на територията на Област Кърджали.


Кметовете на всички общини в Област Кърджали да организират провеждането на спешни заседания на общинските епизоотични комисии, във връзка с влошената епизоотична обстановка в Област Кърджали.