Кърджалийци кандидатстват за европейска награда
Кърджалийци кандидатстват за европейска награда / netinfo

Вицепрезидентът на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген обяви Европейските награди за предприемачество (European Enterprise Awards). Целта е да се отбележат най-добрите инициативи, подпомагащи предприемачеството на регионално ниво.

За наградите могат да кандидатстват органи на местното самоуправление, неправителствени организации и фирми на Европейския съюз, България, Исландия, Норвегия, Румъния и Турция. Те включват градове и населени места, както и публично-частни партньорства между обществени органи и предприятия, образователни програми, бизнес организации.

Кандидатите трябва да демонстрират как техните дейности доказано подпомагат бизнеса и регионалната икономика през последните две години преди годината за кандидатстване, т.е. през изминалите 2004 и 2005 година. От изключителна важност е също да имат реализиран проект в областта на предприемачеството.

Кандидатите трябва да подадат своите документи в Областна администрация. Областният управител на Кърджали инж. Ангел Коджаманов назначи комисия, която ще оцени кандидатите за Европейските награди. След като специалистите се произнесат, ще бъдат посочени две кандидатури, които Областна администрация – Кърджали ще предложи. Крайният срок, до който документите на кандидатите трябва да постъпят в Областна администрация е 12.00 часа на 27 юли т.г. Формулярите за кандидатстване и съпровождащите ги документи на номинираните кандидати, заедно с протоколите от оценителната комисия ще бъдат предоставени на Националния координатор в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/. Един кандидат може да бъде номиниран само един път и с един проект на национално ниво. Постъпилите след крайния срок за номиниране кандидатури няма да бъдат разглеждани и съответно оценявани.

Кандидатите ще бъдат оценявани по различни критерии, като например – оригиналност и приложимост; въздействие, оказано на местната икономика; подобряване на отношенията на регионалните партньори; приложимост на проекта в други региони на Европа.