Коджаманов ще представлява РСР за Южен централен район
Коджаманов ще представлява РСР за Южен централен район / netinfo
Областният управител на Кърджали инж. Ангел Коджаманов бе избран за представител на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в комитетите за наблюдение на оперативни програми “Транспорт” и “Административен капацитет”. Той остава и заместник в комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. Това стана ясно след избора  по време на проведеното първо заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в Пловдив. На него присъстваха представители на министерства, областните управители на петте области от Южен централен район, представители на общини от района, представители на организациите на работодателите, на работниците и служителите на национално ниво.

Регионалният съвет за развитие сe свиква от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно приетия през месец май 2008 година нов Закон за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.

Чрез жребий беше определена и последователността на ротация на председателство на Регионалния съвет за развитие за идните две години и половина. Според него Област Кърджали ще оглавява Съвета от  1 януари 2010 г.  до 30 юни 2010 г.