Днес последно приемат общи заявления на земеделците
Днес последно приемат общи заявления на земеделците / netinfo

На 15 май изтича последният срок за подаване на общи заявления чрез общинските служби до областните разплащателни агенции за директни плащания на площ. През 2007 година у нас са били усвоени 430 милиона лева, които са от изключително голамо значение за развитието на сектора. През настоящата година тази помощ ще е значително по-голяма и за един декар фермерите ще получават 20- 22 лева, докато през предходната година те са били 14 лева.

В област Кърджали към 03.05.2008г. в общинските служби са приети 4 393 бр. заявления, от които предадени в областната Разплащателна агенция са 3298, или около 75% от общия им брой. Продължава тенденцията на увеличаване на регистрираните земеделски производители в област Кърджали през последните три години. Това се дължи преди всичко на възможностите за финансовото им подпомагане чрез различните кредитни линии на ДФ “Земеделие” от една страна и европейските структурни фондове от друга. Новорегистрираните през 2005 г. земеделски производители са били 1645, през 2006 – 2126, а през 2007г.– 2634.