24 библиотеки обновяват фондовете си с пари от Министерство на културата
24 библиотеки обновяват фондовете си с пари от Министерство на културата / netinfo

24 проекта на библиотеки в Кърджалийска  област ще получат финансиране от Министерството на културата за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.

Основната цел на програмата е да се активизира интересът към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове на духовност, придобиване на знания и информация.
С отпуснатите средства библиотеките ще закупуват предимно българска литература.

От постъпилите общо 2 110 проекта от цялата страна подкрепа ще получат 1 058.

24  от одобрените предложения са на библиотеки от нашата  област. Сред тях има  училищни, читалищни и университетски библиотеки.