Земеделските производители и наемодателите също подават годишни данъчни декларации до 2 май
Земеделските производители и наемодателите също подават годишни данъчни декларации до 2 май / Влади Владимиров, Дарик Кюстендил ,архив

От Националната агенция за приходите напомнят, че регистрираните/нерегистрирани земеделски производители, реализирали земеделска продукция през 2011 г. имат задължение за подаване на Годишна данъчна декларация в срок до 2 май. В тази група попадат всички лица, реализирали доходи от продажба на земеделска продукция (череши, картофи, зеле и т.н.) независимо от това дали са регистрирани или не като земеделски производители. Тези от регистрираните земеделски производители, получили финансова помощ под формата на субсидии, следва да включат нейния размер при определяне на облагаемия си доход, след което приспадат направените осигурителни вноски и законово признатите разходи за дейността - 60%. Така получената данъчна основа облагат със ставката от 10%.

Другата категория задължени лица по ЗДДФЛ са наемодателите. През течение на годината (2011) техните наематели са удържали и внасяли авансово данък в размер на 10% върху разликата между облагаемия доход и дължимите осигурителни вноски.

Декларациите за облагане на доходите и тази година се подават до 2 май 2012 г., тъй като 30 април официално е почивен ден. Данъците се плащат в същия срок. 5% отстъпка получават онези граждани, които подадат декларациите си с електронен подпис до края на април, информира говорителят на ТД на НАП-Кюстендил Лилия Иванова.

И тази година в годишната декларация за облагане на доходите ще се декларират получените и предоставени заеми. Декларират се:

1. Получени/предоставени през 2011 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2011 г. част от тях са непогасени.

2. Непогасените остатъци по получени/предоставени парични заеми в периода от 2006 г. до 2011 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2011 г. е над 40 000 лв.