Затворникът с доживотна присъда Бисер Манолов осъди отново Главна дирекция Изпълнение на наказанията
Затворникът с доживотна присъда Бисер Манолов осъди отново Главна дирекция Изпълнение на наказанията / Дарик- Кюстендил,архив

Лишеният от свобода, с "доживотен затвор без замяна" Бисер Манолов осъди отново Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Решение на Административен съд- Кюстендил му присъжда обезщетения за неимуществени вреди, изразяващи се в причинени чувства на безсилие, безпомощност, незащитеност, физическа болка, унижено човешко достойнство и страх от системно нарушение на минималните му права, гарантирани от закона.
Съдия Даниела Петрова удовлетворява частично иска на Манолов за страдания от белезници и колан, по време на 14 броя свиждания, през 2010 и 2011 г. Той трябва да получи по 200 лв., ведно с лихва за забава в размер на законната лихва върху всяко едно обезщетение от 200 лева, считано от датата на съответното свиждане до окончателното погасяване на задължението. Съдията отхвърля исковете до размерите на предявените суми по 3000 лева.
Административен съд- Кюстендил осъжда Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" да заплати на Бисер Манолов обезщетениe за неимуществени вреди в размер на 1000 лева, изразяващи се в причинени чувства на безсилие, безпомощност, незащитеност, физическа болка, унижено човешко достойнство и страх от системно нарушение на минималните му права, гарантирани от закона, вследствие неоснователно използване на помощни средства /белезници и колан/ при конвоиране на затворника извън „зоната за повишена сигурност", за периода 02.04.2011 г. до 01.09.2012г. Към тази сума трябва да се добави и лихвата за забава, в размер на законната, считано от 01.09.2012 г. до окончателното погасяване на задължението. Отхвърля иска за разликата до предявения размер - 10 000 лева.
Съдия Даниела Петрова отхвърля няколко други иска на Манолов, сред които два за по 3 000 лв., за охлузване на ахилесовите сухожилия, при поставяне на белезници на ръцете и краката и осигурителен колан на кръста, при конвоирането му от килията до мястото за свиждане, през август и септември 2010 г. Съдът отхвърля искове за обезщетения на лишеният от свобода до живот за зачервявания на местата на белезниците и по - късно появила се синина на костта на левия крак и за неправилно поставяне и ползване /по - стегнато и не на място/ на осигурителен колан, свързан с белезниците на ръцете, по време на свиждане.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.