/ iStock
Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и представители на Община Разград извършиха цялостно обследване на река Бели Лом. Проверката беше в участъка от входа на Разград до село Гецово в края на миналата седмица, съобщиха от РИОСВ в Русе. 

В акцията се включи и заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров. Причината за обследването са множеството оплаквания на жителите на Разград и Гецово за неприятни миризми през летните месеци, посочват от екоинспекцията. 

Извършен е обход по течението на реката, както и заснемане с дрон, с цел установяване на стари замърсявания и отлагания. Отваряни са и ревизионните шахти на няколко предприятия. 

Установиха превишение на азот, общ фосфор и ортофосфати в пробите от река Черна в Смолян

По време на акцията не са установени нерегламентирани зауствания във водното тяло. Служители на Регионална лаборатория (РЛ) - Русе при Изпълнителната агенция по околна среда  (ИАОС) са взели водни проби повърхностни води от шест точки, които ще бъдат изпитвани по физикохимични показатели, тежки метали и органични замърсители. Пробите за органични замърсители ще се изпитват в Централна лаборатория, а останалите в РЛ - Русе.   

В петък жители на Разград излязоха на пореден протест срещу неприятните миризми.