Започва издаването на нови свидетелства за управление на МПС
Започва издаването на нови свидетелства за управление на МПС / Дарик,архив

Започва издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства по нов образец, съобщават от сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР- Кюстендил. Това се прави във връзка с въвеждането от 19.01.2013г. на изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета, относно свидетелствата за управление на превозни средства.

1. Заявления за издаване на Свидетелства за управление на МПС (СУМПС) от досегашния образец ще бъдат приемани до 15.00 ч. на  17.01.2013г. 

2. Считано от 21.01.2013 г.  започва отпечатването на Свидетелства за управление на МПС само от новия образец.

3. При издаване на СУМПС от новия образец стриктно ще се спазват разпоредбите на ал. 3, 4 и 5 на чл. 51 от ЗБЛД, където е регламентиран срокът на валидност на свидетелствата, както следва:

- срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории АМ, А1, А2, А, В, В1 и ВЕ е 10 години.

- срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство за категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т (Ттк и Ттм) е 5 години.

- срокът на валидност на свидетелството за управление на моторно превозно средство на лица с физически недостатъци е до 5 години.

4. В изпълнение разпоредбите на чл. 150а от ЗДвП от 21.01.2013г. при издаване на СУМПС на водачите, притежаващи или придобили категория D (на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация"), ако са притежавали категория Ттб, при издаване на свидетелство за управление на МПС в колона 12 срещу категория D ще се отразява код 103 „Водач, притежаващ свидетелство за управление на МПС от категория D и право за управление на тролейбус.".

5. От 21.01.2013 г. водачите, които притежават категория D, могат да  придобиват правоспособност за управление на тролейбус само на база постъпил оригинален протокол от съответния областен отдел към Дирекция „Автомобилна администрация" за успешно издържан изпит за права за управление на тролейбус. Свидетелството за управление на МПС ще се издава за категория D като в колона 12 срещу категория D да се отразява код 103.

6. От 21.01.2013 г. при подмяна на свидетелство за управление на МПС, категория М ще се приравнява на категория АМ.

7. Считано от 21.01.2013 г. дубликат на СУМПС ще се издава само на водачи притежаващи нов образец СУМПС или СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории М, А1, А, В, В1 и ВЕ. За СУМПС стар образец с отразена правоспособност за управление на МПС от категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E и Т няма да се издава дубликат, а на водача ще се издава ново СУМПС с предвидените в чл. 51 от ЗБЛД срокове, след представяне на карта за медицински преглед за водач на МПС.