/ netinfo
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще вземе участие в заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район, което ще се проведе утре -15 март, в Кюстендил.

Зам.-министър Николова ще представи вариантите за ново райониране и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS 2 в страната в рамките на дискусия по темата с участието на кметове на общини, областни управители, заместник-министри и други.

Инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството цели широко обществено обсъждане на предложените от Междуведомствената работна група 3 варианта за ново райониране на страната. Целта е да се чуят мнения, позиции и аргументи, за да се вземе най-консенсусното и работещо решение.