Залите в галерията на Майстора- не с номера, а с имена на представители на кюстендилската школа
Залите в галерията на Майстора- не с номера, а с имена на представители на кюстендилската школа / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Залите в художествена галерия да носят имената на представители на кюстендилската изобразителна школа, предлага директорът на ХГ "Влад. Димитров- Майстора" Валентин Господинов. Той вече е обсъдил тази своя идея с предишните директори на галерията и те са го подкрепили. Най- голямата зала вече носи името на художника Стоян Венев.

Залите в галерията на Майстора- не с номера, а с имена на представители на кюстендилската школа
netinfo

"Уважавам приемствеността, говорих и с наши интелектуалци, и реших да реализирам това мое намерение. Залите в галерията да не са под номера, а да носят имената на големите личности от нашата изобразителна школа. Другите имена не са ясни, не искам да предопределям бъдещето. Може пък други директори да имат друго мнение по въпроса. Сега най- голямата зала ще носи името на Стоян Венев, който според мен е втората величина след Майстора, ако може да се мери в изкуството", коментира за Дарик Господинов.
Всяка година ще има честване на юбилей, на известно име от школата. През 2015 година ще бъде почетен скулпторът Петър Рамаданов.