Валери Радлев просрочил времето да оспорва заповедта си за освобождаване от фонд Земеделие
Валери Радлев просрочил времето да оспорва заповедта си за освобождаване от фонд Земеделие / Дарик- Кюстендил,архив

Административен съд- Кюстендил остави без разглеждане жалбата на Валери Радлев срещу заповедта на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" - София, с която е прекратено служебното му правоотношение, като директор на офиса на фонда в Кюстендил, считано от 20.02.2015 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС.
Съдът, след служебна проверка допустимостта на жалбата и събиране на писмени доказателства в тази насока, намира същата за просрочена. Заповедта, предмет на оспорване, е връчена на 20.02.2015 г. Радлев е бил по това време в отпуск по болест до 26.02. 2015 г., а срока за обжалване е бил до 06.03. 2015 г.
"Подавайки жалба, едва на 06.07.2015 г., същата се явява недопустима по см. на чл.159, т.5 от АПК, поради което оспорването ще се остави без разглеждане, а производството - прекрати", пише в мотивите си съдия Николета Карамфилова.
Установено е, че към датата на връчване на заповедта от куриерската фирма - 20.02.2015 г., жалбоподателят е бил в болничен - домашен-амбулаторен, и че актът е връчен на лице, което макар и да не е съпруга на Радлев, живее на същия адрес и е лекуващ лекар на оспорващия. Ето защо съдът приема, че оспорения акт е връчен на жалбоподателя по правилата на АПК и ГПК.