/ iStock/Getty Images
Въведена е забрана за ползване на питейната вода в Кюстендил извън питейно-битовите нужди.

В заповедта на кмета на общината се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, на моторни превозни средства и други.

Посочва се, че при необходимост в селищата с недостиг на питейна вода може да се въведе режимно снабдяване, като графикът трябва да се доведе до знанието на населението.

Контролът по изпълнение на издадената заповед се възлага на кметовете на кметства и на кметските наместници, както и на служителите на Общинско предприятие
"Управление на общинските имоти", органите на МВР и "Кюстендилска вода".

Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани съгласно разпоредбите на Наредбата за обществения ред на територията на община Кюстендил.
 
Информационна агенция Фокус