Увеличение на образуваните и разгледани дела през 2018 г., отчита Административен съд-Кюстендил

Иван Демиревски
Иван Демиревски
1140 дела е разгледал Административен съд-Кюстендил през 2018 година, отчете административният ръководител съдия Иван Демиревски.

Гости на  годишния отчет на Административен съд бяха Георги Чолаков, председател на ВАС и Татяна Хинова, председател на 4-то отделение на ВАС.Присъстваха още административният ръководител на ОП Камелия Стефанова,Пенка Братанова, зам.-председател на Окръжен съд-Кюстендил, Ивайло Илиев адм. ръководител на Районна прокуратура, Мая Миленкова, председател на Районен съд, Румен Антимов, председател на адвокатска колегия Кюстендил,съдии.

Образуваните дела през миналата година са 939, от които административни- 588 и касационни-351.Висящите дела от 2017 г. са 201, от тях административни 153 и касационни 48.
За сравнение през 2017 г. образуваните дела са били 866, от тях 435 административни, 431 касационни.През 2016 г. образуваните дела са били 780, от тях 387 административни и 393 касационни.

Средномесечното постъпление на дела през миналата година е било 78 броя. Натовареността на един съдия през миналата година е била 235 дела, средно месечто-19,56.През 2017 г. натовареността е била 153 дела, за месец.14,43 броя, а през 2016 156 дела за година и 13 на месец.

”Анализът на статистическите данни показва увеличение както на общия брой образувани дела, така и на разгледаните дела спрямо предходните години.Отчита се нарастване на административните дела, а по отношение на касационните - намаляване”, коментира Иван Демиревски.