Учредиха МИГ Невестино- Кюстендил, председател ще е Иван Андонов
Учредиха МИГ Невестино- Кюстендил, председател ще е Иван Андонов / netinfo

Учредена с Общо събрание бе Места инициативна група „Невестино-Кюстендил". Тя ще обхваща територията на селата от община Кюстендил /без строителните граници на гр. Кюстендил/ и цялата община Невестино за публично - частно партньорство.
Председател, на избрания 7- членен Управителен съвет е Иван Андонов, общински съветник в Кюстендил и председател на НЧ "Братство 1869". В Управителния съвет влизат двама представители на публичния сектор, 3- ма от нестопанския / читалища / и двама от стопанския / бизнес / сектор.


Стратегията за работа на Места инициативна група „Невестино-Кюстендил" трябва да бъде внесена за одобрение и финансиране в Министерството на земеделието и храните и ДФ Земеделие до 7- ми септември. Целта е да бъдат усвоени 1 ,5 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони.