ТЕЦ- Бобов дол плаща глоба от 1 500 лв. за извънреден труд на двама работници
ТЕЦ- Бобов дол плаща глоба от 1 500 лв. за извънреден труд на двама работници / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

ТЕЦ- Бобов дол ще плати санкция от 1 500 лв., за това че двама работници са положили извънреден труд от 16 часа за една седмица, при позволени по закон- 8 часа. Административен съд- Кюстендил потвърди решението на Районен съд- Дупница, с което е потвърдено наказателно постановление на Инспекцията по труда в Кюстендил.
Проверката е извършена на 15, 16 и 20 януари 2015 год., установено е, че дружеството в качеството му на работодател, на 14.11.2014 г. е допуснало двама работници да положат извънреден труд в размер на 8 часа в една календарна седмица - същите за работили 16 часа на 14.11.2014 г., видно от таблицата за отчитане явяването и неявяването на работа за месец ноември 2014 год., като по този начин за нарушили разпоредба на Кодекса на труда.
Жалбоподателят- ТЕЦ Бобов дол претендира отпадане на отговорността за осъщественото нарушение, поради форсмажорни обстоятелства и неотложни строителни дейности.
"Полагането на извънреден труд с продължителност надхвърляща законоустановения седмичен максимум, е неотстранимо нарушение, както обосновано е приела въззивната инстанция. Изводите са за законосъобразност на наказателното постановление и за правилност на съдебното решение, с което същото е потвърдено", пише в мотивите си тричленен състав на Административен съд- Кюстендил. Решението не може да се обжалва.