ТЕЦ „Бобов дол” на протест заради забавяне на заплати
ТЕЦ „Бобов дол” на протест заради забавяне на заплати / снимка: БГНЕС, архив
Имуществена санкция в размер на 3000 лв. ще трябва да плати ръководството на ТЕЦ- Бобов дол, след като Административен съд- Кюстендил потвърди решението на Районен съд- Дупница и наказателното постановление на Басейнова дирекция “Западно беломорски район”. Става дума за нарушение на Закона за водите, установено при проверка на 01.11.2017 година от служители на РИОСВ- Перник, след постъпил сигнал на “зеления телефон” на инспекцията, за замърсяването на водите на р.Джерман. Установено е, че протичащите води в коритото на реката са оцветени в сив цвят и са непрозрачни и че в тях изтичат шламови води от отвор в бетоновата шахта.
 
От съдържанието на Констативен протокол и показанията на разпитаните свидетели по делото на районния съд е безспорно установено, че при извършената на 01.11.2017 г. проверка от контролните органи, санкционираното дружество е извършвало заустване на отпадъчни води от производствената си дейност в река Разметаница от бетонова шахта посредством канал, като точката на заустване е различна от определените такива в Комплексното разрешително на дружеството.
 
Размерът на санкцията от 3000 лв. при минимален законов такъв от 2000 лв. държи сметка за всички обстоятелства относно противоправния характер на деянието и поведението на дееца и се явява справедлив, пише в мотивите си 3- членния състав на Административен съд- Кюстендил.
 
Дарик- Кюстендил