/ Дарик- Кюстендил
Намаляват паралелките в ПМГ, Езикова гимназия и ПГ по икономика и мениджмънт в новия план-прием за учебната 2018/ 2019 година в Община Кюстендил. Областната комисия по заетост утвърди 19 паралелки, като работодателските организации настояват те да са 18, за да съответстват на броят деца, които завършват 7 клас- 464.

Съкращават се на този етап по една паралелка в ПМГ и Езикова гимназия, и две в ПГИМ, които досега имаха прием и след 8 клас. Така в ПМГ и ЕГ ще има прием в по 3 паралелки, а в ПГ по икономика и мениджмънт в 4. Работодателските организации настояват да се съкрати още една паралелка в Езикова гимназия.

Увеличават се, от 1 на 2 паралелките в ПГ по лека промишленост, като новата ще бъде с дуална форма на обучение. Отново се дава шанс на ПГ по туризъм да прави прием в 3 паралелки, въпреки неуспехите през последните години.

Две са паралелките с прием след 7 клас в Професионалната техническа гимназия, като едната е с дуална форма на обучение. ПГ по селско стопанство ще приема ученици в 1 паралелка, с две специалности. За де се реализира успешен прием, една паралелка трябва да има минимум 18 ученици.
 
 
Дарик- Кюстендил