/ ThinkStock/Getty Images
В съдебната палата няма да се допускат външни лица без предпазни маски и ръкавици
От утре - 14 май - се възобновява разглеждането на делата в Окръжния и Районния съд в Кюстендил, съгласно предварително обявен график, съобщиха от двете съдилища.

Утвърден е нов график за записване на учениците в първи клас в Кюстендил

В съдебната палата няма да се допускат външни лица без предпазни маски и ръкавици
. Влизането и движението на гражданите ще се извършва съгласно указания от "Съдебна охрана".

В регистратурите на двете съдилища ще се допуска само по един човек за извършване на справки, но справките по делата трябва да се извършват предимно по телефон или по електронен път.

Историческият музей в Кюстендил представя онлайн пространството действащите къщи-музеи

Страните по делата се призовават да идват в палатата непосредствено преди съдебните заседания, а в тях няма да се допускат представители на медиите и други лица, извън участниците в производството.
БТА