Съд иска нова експертиза за конфискация на имуществото на братя Галеви
Съд иска нова експертиза за конфискация на имуществото на братя Галеви / Дарик радио,архив

Окръжният съд в Кюстендил назначи съдебно-икономическа експертиза по делото за конфискация на имуществото на Пламен Галев и Ангел Христов.

На днешното заседание беше приета от съдия Таня Костадинова изготвената допълнителна автотехническа експертиза, а оръжейната експертиза не беше разгледана, защото е внесена в съда извън изискуемия срок.

Съдебно-икономическата експертиза е обемна, в нея вещо лице трябва да покаже с какви доходи са разполагали Пламен Галев и съпругата му, както и Ангел Христов и съпругата му от деня на сключване на браковете им и дали отговарят на купените движими вещи и недвижимо имущество, които са предмет на делото.

Делото, заведено от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Ангел Христов и Пламен Галев, техните съпруги и контролираните от тях дружества, продължава на 15 декември.