Солени глоби за паша и спорт на зелените площи
Солени глоби за паша и спорт на зелените площи / netinfo

 От 50 до 1000 лв. ще бъде глобата за всеки, който пасе животнити си в зелените площи на Кюстендил, населените места в общината и лесопарк "Хисарлъка". Същата санкция се налага и ако се спортува върху тревата в градинките и парковета, изхвърлят се боклуци там или се разхождат домашни кучета.

 От 200 до 2000 лв. ще се глобява всеки, който изкоренява дълготрайни растения нерегламентирано. Тези санкции са според новата наредба на община Кюстендил. За изпълнението и ще следят кмета на общината, служители на РПУ- Кюстендил и общинска админстрация.