/ netinfo
Кръгла маса посветена на възможностите за ефективно взаимодействие между структурите ангажирани при работа с деца в риск инициира директора на двата Центъра за обществена подкрепа в Дупница. Поводът е световния ден на социалната работа.

Представители на различни социални институции в Дупница участваха в кръгла маса, на която да обсъдят възможностите за съвместна работа при необходимост от намеса на социални работници или психолози. Идеята е да се сформира мултидисциплинарен екип, който може да реагира когато има проблем с дете в риск, обясни Димитър Шопов.

На срещата бяха обсъдени и основните трудности, които социалните работници срещат в работата си, а основно това са агресията сред децата, отпадането от училище, липсата на мотивация за учене и нормално общуване.

Екипите на двата ЦОП-а вече няколко месеца провеждат срещи в училищата на територията на общината и говорят за агресията и толерантността.

Освен с децата специалистите работят и с родителите, които понякога и сами търсят подкрепа. Димитър Шопов сподели, че отчитат положителни резултати след такива срещи. Той допълни, че родителите, които смятат, че социалните работници и специалистите, които работят в ЦОП-овете могат да им бъдат полезни, винаги могат да ги потърсят за съвет и подкрепа.