Олга Китанова: Община Дупница е в стабилно финансово състояние
Олга Китанова: Община Дупница е в стабилно финансово състояние / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив
Финансовият отчет на Община Дупница за 2016 г. се заверява без резерви. Това е заключението на одиторите за финансовото състояние през миналата година, а проверката е извършена от Сметната палата.
"Финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Дупница към 31 декември 2016 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане", се казва в заключението на Сметната палата, чийто доклад е публикуван на официалната им страница.

„Ако трябва да съм честна, не съм изненадана. Стремели сме се и се стремим да сме открити и прозрачни в разходването и привличането на средства. За мен това е красноречива оценка за работата в Община Дупница, още повече, че е от независим одит в лицето на Сметната палата. Категорично продължаваме в този дух на работа - дисциплинираност, прозрачност и пълна яснота за парите“, заяви зам.- кметът по икономическите дейности Олга Китанова.
 
Дарик- Кюстендил