/ ThinkStock/Getty Images
Проверки на контролните органи в ромските квартали - "Изток" в Кюстендил и в махалите "Гиздова", "Каваклия", "Ценеви" и "Горна махала" в Дупница за законността на съществуващите търговски обекти, е извършила прокуратурата. 

Служители на Главна дирекция "Фискален контрол" при НАП са проверили 41 обекта в двата града. В 13 от тях са били констатирани нарушения - установена разлика в касовата наличност, липса на фискално устройство и липса на паспорт в търговския обект. Издадени са били 15 заповеди за налагане на принудителна административна мярка "Запечатване на обект", уточниха от прокуратурата.

При извършените проверки представителите на РД "Противопожарна безопасност и защита на населението" са установили 27 несъответствия с правилата и нормите за пожарна безопасност в 41 обекта. За всички тях са издадени писмени разпореждания за отстраняването им.

Административни санкции, за обща сума от 16 000 лева, са били наложени от Областната дирекция "Безопасност на храните" на търговци, извършили нарушения на Закона за храните. При проверки на 32 обекта в Кюстендил и Дупница са били съставени 16 акта за установяване на административно нарушение, както и 16 наказателни постановления. Същият брой са и издадените от контролния орган заповеди за спиране на дейността на обектите.

Нe ca били констатирани несъответствия относно безопасността и произхода на храните, условията и сроковете на съхранение, както и здравния статус на работещите, уточниха от прокуратурата.