/ netinfo
За четвърта година Исторически музей-Дупница продължи археологическото проучване на обект: Раннохристиянска базилика при средновековна църква „Св. Спас“ в с. Червен брег.

Финансирането бе осигурено от Министерство на културата и Община Дупница. ИМ-Дупница кандидатства със свой проект по Програмата за финансиране на теренни археологически проучвания на МК, откъдето бяха осигурени 10 хил. лв. и досега 4 500 лв. от Община Дупница. 

разкопки
netinfo

разкопки
netinfo


Беше проведено теренното археологическо проучване на обекта от екип с научен ръководител д-р Светла Петрова от НАИМ-БАН. Целта през настоящия сезон бе постигната – разкриване на южния кораб на раннохристиянската базилика.

Археологически находки и планове с адрес Дупница

В резултат на проведеното археологическо проучване се разкри притвора на базиликата – южната му част, както и продължението на южната стена на базииката, респективно южния кораб, в посока изток. В южната част на притвора е било оформено помещение, в което се е събирало зърното за направата на Евхаристийния хляб.

На място бе открит вкопан в пода питос, покрит с капак, изработен от голяма каменна плоча. Подът около питоса е бил постлан с каменна настилка. Установи се, че и южната стена е паднала в резултат на земетресение.

разкопки
netinfo


разкопки
netinfo

В деструкциите на падналата от земетръс стена се откриха пет погребения от средновековната епоха. Единият от гробовете е особено интересен и предизвиква много въпроси: скелета бе проучен, но черепа липсва в гробната яма. Имайки в предвид положението на гроба, непосредствено до апсидата на средновековната църква, вероятно става въпрос за „мъченическа смърт”.

Скелетите са предадени за изследване от антрополози и ще имаме повече информация. Гробният инвентар от погребенията е оскъден - сребърно копче със сферовидна форма, халка направена от медна тел и масивен сребърен пръстен с монограм.

разкопки
netinfo


Други находки: предимно керамика – местна и рядко внос, работена на колело и на ръка (букели и езичести дръжки); метални и оловни предмети; части от няколко типа стъклени кандила, железни фибули и други.

Откритите монети са основно от династията на император Константин и неговите наследници, до средата на 5 век.Разкриха се и голямо количество стенописи, погребани на различни места, западно от входа на църквата и южно от нея. Обекта е "зазимен" за опазване на археологическите структури.

Работата на археолозите продължава с изготвяне на документацията, анализ на резултатите и отчет. Предстои реставрация и консервация на откритите артефакти.

разкопки
netinfo