Ще отиде ли ромската баня  в капитала на Хигия?
Ще отиде ли ромската баня в капитала на Хигия? / netinfo

   Предложението ромската баня да бъде включена в капитала на общинско дружество "Хигия", ще бъде разгледано на днешната сесия на Общинския съвет в Кюстендил. То е внесено от кмета Петър Паунов.

     Ще се обсъди промяна в списъка на видовете общински жилища, определяне представител на Общинския съвет в Управителния съвет на сдружение "Съвет по туризъм".  

     В дневния ред са включени 18 точки.