Селски кмет към съветниците в Дупница: Засрамете се!
Селски кмет към съветниците в Дупница: Засрамете се! / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил

Кметът на дупнишкото село Бистрица реагира остро към ОбС- Дупница, който на извънредното си заседание не прие докладната записка касаеща подготовката на проект по подмярка "Помощ за подготвителни дейности", на мярка "Водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., а разглеждането и гласуването й бяха отложени за следващото заседание. Съветници коментираха, че не са получили достатъчно информация и не са се запознали с предложението, не са били уведомени и за общественото обсъждане, което се проведе преди няколко седмици. По предложение на Костадин Костадинов докладната ще бъде разгледана на следваща сесия.
Припомням, че по време на кръгла маса по тази тема беше обяснено, че селата в община Дупница ще могат да получат финансиране по Програмата за развитие на селските райони. Създаването на местно партньорство между Дупница и Местна инициативна група „Разметаница"- Бобов дол ще даде възможност да се кандидатства по програмата. Община Дупница не попада в обхвата й, но се оказва, че има възможност селата да получат финансиране, партнирайки си с община, която попада в обхвата.
Отлагането обаче предизвика кметът на с. Бистрица и той не спести упреците си към местните парламентаристи. „Браво. Браво. Засрамете се! Сега ни се удаде възможност да получим селата пари и вие го спряхте. Общински съвет току що показа отношението си към селата. Вижте утре Бобов дол дали ще бъдат против и ще вземат парите, а ние няма", коментира гневно Бански, след което напусна залата, въпреки опитите на председателят на местният парламент Станислав Павлов да успокои кмета на Бистрица.