Седем библиотеки в Кюстендилска област одобрени за включване в Програма „Глоб@лни библиотеки - България.
Седем библиотеки в Кюстендилска област одобрени за включване в Програма „Глоб@лни библиотеки - България. / netinfo

   352 обществени библиотеки от 195 общини на страната сa одобрени за включване във втората фаза (Етап 2010) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Това реши Управителният съвет на програмата, в който участват представители на ключовите партньори: Министерство на културата, Програма на ООН за развитие (ПРООН), Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българска библиотечно-информационна асоциация.

 Седем библиотеки от област Кюстендил са сред одобрените. Това са библиотеките в с. Самораново, гр. Кочериново и селата Стоб, Горна Гращица, Драговищица, Раждавица и Таваличево. 

 Изборът на библиотеки за Етап 2010 се основава на система от показатели, свързани с дейността на библиотеката, както и на демографски и социално-икономически фактори. Водещи принципи при съставянето на списъка от библиотеки бяха стремежът да се включат максимален брой библиотеки и да се обхванат различни типове населени места, като същевременно се постигне равномерно географско покритие, да се намери баланс между броя на потребителите на библиотечни услуги - от една страна и потребностите на по-малките населени места - от друга.

За Етап 2010 кандидатури подадоха 740 библиотеки от 214 общини.