/ Дани Стефанов
Маневра, по разписание на товарен влак от индустриален клон Николичевци към Кюстендил и обратно, е причината да не са били спуснати бариерите на жп прелеза в Кюстендил, до кв. Изток, в събота- 10 февруари. Процедурата е законово регламентирана, като се спазват мерки за безопасност и се цели жп прелеза да не остава затворен дълго време, коментираха в отговор до Дарик от Национална компания “Железопътна инфраструктура”.

“На показаното видео в материала е заснет случай, в който автоматичната сигнализация на прелеза е в пълна изправност и товарна композиция се движи към индустриален клон Николичевци, който е в зоната на задействане на цитирания прелез.

Това се извършва два пъти седмично. За да се избегне продължително „затваряне“ на прелеза се работи по описани процедури за гарантиране на безопасност - товарни композиции преминават с 15 км/ч с готовност за спиране при наличие на препятствие в района на прелеза, подаване на звуков сигнал за повишено внимание, като маневрени бригади охраняват физически прелеза. При спазване на правилата за преминаване през жп прелеза, няма опасност за жителите на квартала и града”, пише в писмото от НК “Железопътна инфраструктура” до Дарик- Кюстендил.

Опасен жп прелез в Кюстендил (ВИДЕО)

Когато по някаква причина прелезът остане „задействан“ (бариерите са спуснати – извършва се ремонт на прелеза; има повреда на прелеза; повреда на жп състав в района на прелеза или технологична нужда за престой на жп возило в района на задействане), с цел да не остава за дълго време блокирано движението на автомобили, прелезът принудително са „отваря“ от отговорно за това лице в една от двете съседни гари. Това става при строго съблюдаване на процедури по безопасност, които регламентират действията на всички железопътни служители в такива случаи, информират още от НКЖИ.

НКЖИ води политика за намаляване на въздействието на субективния фактор върху сигурността и безопасността на жп прелезите. В тази връзка прелези с ръчни бариери се пресъоръжават с АПБ - автоматична прелезна бариера. Тези устройства се задействат автоматично при навлизане на подвижен железопътен състав в зоните им на задействане.

Това води до намаляване на риска от субективни грешки при охраната на местата на пресичане на автомобилния и железопътния път и намалява времето за задействане на прелеза.

По тази причина е пресъоръжен и жп прелезът в Кюстендил. При движение на влаковете по жп направлението Кюстендил - Радомир – София бариерата се задейства автоматично.
 
 
 
 
Дарик- Кюстендил