50 години Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"-Кюстендил
50 години Регионална библиотека "Емануил Попдимитров"-Кюстендил
Регионалната библиотека в Кюстендил ще кандидатства пред Министерство на културата, с проект за подмяна на дограмата на сградата. Кметът Петър Паунов предлага на Общинския съвет да подкрепи проекта. Министерство на културата има програма, с която отпуска целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности.

Сградата, която Регионалната библиотека стопанисва е публична общинска собственост и притежава статут на архитектурно- строителна недвижима културна ценност, с категория “местно значение”, пише в писмото на директорът на библиотеката София Пейчева.

Целта на инвестиционното намерение е подмяна на дограма за икономия на енергия и безопасна експлоатация на сградата, както и съхраняване на автентичността на културно- историческия обект.
 
Дарик- Кюстендил