Първи транш на кредита по фонд ФЛАГ за община Дупница
Първи транш на кредита по фонд ФЛАГ за община Дупница / Дарик Кюстендил,архив

Община Дупница получи първия транш по договорения кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД. Одобреният кредит от 2 511 312 лв. ще бъде използван за продължаване на реализацията на проект

" Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център" на гр. Дупница. Сумата от 455 336,68 лв. вече e преведена по сметките на община Дупница.