Пунктовете на Български пощи ще издават Европейската здравноосигурителна карта
Пунктовете на Български пощи ще издават Европейската здравноосигурителна карта / Дарик- Кюстендил, архив

Издаването на Европейската здравноосигурителна карта ще става по облекчена процедура. Значително са увеличени дистрибуторските пунктове. Това са 276 пощенски станции на територията на цялата страна, а пълният им списък може да бъде видян на интернет страницата на НЗОК, както и във всяка районна здравноосигурителна каса. Досегашните пунктове на предишната фирма-изпълнител вече няма да приемат заявления, информират от касата в Кюстендил.

На територията на областта  здравноосигурените лица могат да се обръщат към пунктовете на „ Български пощи" в населените места: Кюстендил, Дупница, Рила, Сапарева баня и  Бобов дол.

Заявлението за издаване вече ще се получава безплатно, на място в пощенската станция или може да бъде разпечатано от интернет страницата на НЗОК. То се подава лично, като се представя задължително лична карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 г. и до 16 г, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада досегашното изискване за наличие на снимка и подпис върху ЕЗОК, което също ще улесни гражданите. 

Самата карта и услугата по издаването й са безплатни, а срокът за издаване е 15 дни.

От началото на годината на  здравноосигурените лица от областта са издадени 732 ЕЗОК и 873 удостоверения  заместващи ЕЗОК.

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.