Кюстендил
Кюстендил
Община Кюстендил ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи и уличните пространства в град Кюстендил на 21. 10. 2019г. (понеделник) след 20:00 часа.
 Обработката ще се извърши от ДДД-Кюстендил ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата, и се осъществява с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари,  дървесни вредители и  др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.
Площите ще бъдат третирани с препарат Тализма ЕК, карантинния срок е 24 часа.