Проучване на Областна администрация-Кюстендил
Проучване на Областна администрация-Кюстендил / netinfo

Проучване на Областна администрацияКюстендил
netinfo
Областна администрация Кюстендил, съвместно с партньорите по проект SECOVIA провежда анкетно проучване относно реализацията и възможните ползи от съвместно разработени интернет - базирани платформи и приложения, за споделени цифрови обществени услуги.

Изследването има за цел да събере данни и мнения на заинтересованите лица, като се има предвид създаването на съвместни, споделени инфраструктури, платформи и апликации на територията на Югоизточна Европа.

Събраните данни ще бъдат използвани на по-късен етап за изготвянето на обобщен доклад за потенциала и развитието на обединени доставчици на интернет платформи и софтуери в конкретната област по програмата, изпълнявайки целите на проекта.

Каним Ви, да се присъедините в това изследване чрез попълването на он-лайн въпросниците, както и да разпространите това проучване до всички възможни институции и представители на териториалните и публични администрации в региона, които имат влияние върху вземането на решения по отношение предоставянето на електронни услуги в рамките на техните администрации.

В анкетата могат да се включат следните лица и институции:

- Представители на регионалните и местни публични икономически органи
- Лица, вземащи решения на регионално и местно ниво
- Ръководителите на отдели / звена на териториалните и държавни институции /
- Административни ръководители - IT мениджъри / Директори и служители на териториалните администрации, с познания свързани с въвеждането и използването на споделени сървърни (cloud) технологии /.

Анкетна карта №1, относно моментното състояние на електронни инфраструктури и услуги на местно и национално ниво
Анкетна карта №2, относно електронните ресурси на публичните администрации и нуждата от„cloud" компютърни технологии
Анкетна карта №3, относно техническите и организационни нужди на публичните администрации от „cloud" компютърни технологии
Анкетна карта №4, относно състоянието на електронните инфраструктури и услуги
Анкетна карта №5, относно проекти и инициативи свързани с виртуалната достъпност
Анкетна карта №6, относно механизмите за финансиране на виртуалната достъпност
Анкетна карта №7, относно осъществяването и възможните ползи от съвместно разработени интернет - базирани платформи и приложения за достъп до цифрови обществени услуги
Анкетна карта №8, относно идентифициране на добри практики

Превод на български език можете да намерите тук.

Допитването е част от мащабно проучване провеждащо се на територията на 10 Европейски държави партньори, по проект SEE/D/0094/3.2/X - SECOVIA „Съвместно разработване на общо усъвършенствани решения за виртуална достъпност в подкрепа на обществените услуги в Югоизточна Европа", по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007 - 2013 г.

Благодарим Ви за отделеното време и съдействие !

Повече подробна информация за проекта и дейностите можете да намерите на този адрес : http://secovia.eu/

Проучване на Областна администрацияКюстендил
netinfo