Постигнато е съгласие за нормализиране работата на ТЕЦ „Бобов дол“ и въгледобивните предприятия в региона
Постигнато е съгласие за нормализиране работата на ТЕЦ „Бобов дол“ и въгледобивните предприятия в региона / Дарик радио,архив

Служебните министри на икономиката и енергетиката Васил Щонов и на околната среда и водите Светлана Жекова се срещнаха с ръководството на ТЕЦ „Бобов дол" и представители на синдикатите. Обсъдена бе създалата се ситуация в ТЕЦ „Бобов дол" и въгледобивните дружества, доставящи въглища на централата - „Открит въгледобив - Перник", „Стаянци", „Бели брег" и „Чукурово". Благодарение на конструктивния диалог по време на срещата бе постигнато съгласие за нормализиране работата на ТЕЦ „Бобов дол" и въгледодобивните предприятия в региона.

Срокът за извършване на пробните изпитания на сероочистващата инсталация за едновременна работа на блокове 1 и 2 се удължава до 17 откомври 2014 г. През този период, централата може да работи на обща мощност до 330 MW. Трети блок е предоставен с договор за студен резерв в синхрон с настоящото комплексно разрешително до краят на месец септември. След 17 октомври 2014 г. ТЕЦ „Бобов дол" се задължава да намали мощността на блокове 1 и 2 до максимум 180 MW, освен ако няма допълнително разрешение от МОСВ за продължаване на пробните изпитания.

Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол" поема ангажимент да организира производствения процес по начин, съотвестващ на максимално разрешените мощности до и след 17 октомври и да не допуска кризисна ситуация с доставката на въглища и заетостта на миньорите. Добивът на въглища в софийски, пернишки и бобовдолски регион следва да бъде съобразен с възможностите за оползотворяването му в централата и наредбата за запасите от зимния период. Представители на синдикатите потвърдиха съгласието си с удължаването на изпитателния срок.